Page 21 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

21
KOMMUNSTYRELSEORDFÖRANDENA EFTER ÅLDER, PARTI
OCH ARBETSGIVARE 2009, %
Ålder
%
Partiplatser
%
Arbetsgivare
%
18–29 år
1
CENT
56
Privata sektorn
57
30–39 år
8
SAML
25
Annan*
15
40–49 vår
24
SDP
11
Kommunsektorn 14
50–64 år
61
SFP
5
Staten
9
Över 64 år
6
Övriga
3
Förening/organi-
sation/kyrkan
5
Totalt
100
Totalt
100
Totalt
100
Källa: Finlands Kommunförbund
Kvinnornas andel av ordförandena är 21 procent.
*pensionärer, studerande och arbetslösa