Page 20 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

20
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
9 Styrelseordförandenas profil
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ålder: Styrelseordförandenas genomsnittsålder är 52. Två av tre ordförande har
fyllt 50. Sex procent av styrelseordförandena har fyllt 65 år. I början av den pågå-
ende fullmäktigeperioden valde endast tre kommuner en styrelseordförande som
var under 30 år.
Kön: Av styrelseordförandena är cirka 21 procent kvinnor och av vice ordförandena
cirka 35 procent. Av ordförandena för kommunstyrelserna företräder 185 Centern.
En femtedel av dessa är kvinnor. Relativt sett flest kvinnor som ordförande har
Vänsterförbundet, där en av tre styrelseordförande är kvinna.
Parti: I 56 procent av kommunerna representerar styrelseordföranden Centern.
Samlingspartiet har en fjärdedel av ordförandeposterna, medan socialdemokrater-
nas andel är 11 procent.
Arbetsgivare: Av styrelseordförandena arbetar 57 procent inom privata sektorn.
Av styrelseordförandena är ungefär 15 procent utanför arbetslivet, i de flesta fall
pensionärer. Av ordförandena arbetar ungefär 14 procent inom kommunsektorn
och cirka 9 procent i statens tjänst, främst inom statsförvaltningen.