Page 19 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

19
KOMMUNSTYRELSELEDAMÖTERNAS ERFARENHET AV FÖRTROENDEUPPDRAG
2009, %
Källa: Finlands Kommunförbund
91
52
41
0
20
40
60
80
100
Första gången
i styrelse
Tidigare ledamot i en nämnd
Nu i fullmäktige