Page 18 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

18
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
8 Styrelseledamöternas erfarenhet av kommunala
förtroendeuppdrag
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I början av fullmäktigeperioden 2009–2012 var styrelseledamöterna i regel också
medlemmar i fullmäktige. Sedan början av 2000-talet har andelen fullmäktige
bland styrelseledamöterna ökat från 82 till 91 procent.
Av de styrelseledamöter som tillträdde sitt uppdrag år 2009 hade 41 procent inte
varit ledamöter tidigare. Jämfört med föregående fullmäktigeperiod ökade deras
andel med sju procentenheter.
Något under en femtedel av styrelseledamöterna är också medlemmar eller
ordförande i nämnder. Tidigare erfarenhet av nämndarbete har ungefär hälften av
styrelseledamöterna. Andelen var den samma också under föregående mandatpe-
riod.