Page 17 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

17
48
16
7
5
14
10
1
1
25
Privata
sektorn
Annan
Staten
Förening/organisation/kyrkan
Kommunsektorn
Den egna
kommunen
Sammanslutning/
stiftelse där kommunen
har bestämmenderätt
Annan kommun
eller samkommun
Kommunalt
affärsverk
STYRELSELEDAMÖTERNAS ARBETSGIVARSEKTOR 2009, %
(N = 2 933)
Källa: Finlands Kommunförbund
... uppgift saknas
Kommunstyrelseledamöternas arbetsgivarsektor, %
Kommunsektorn
Den
Annan kom-
Sammanslutning/
Förening/
Privata egna
mun eller stiftelse där kommuner
organisation/
År
sektorn kommun samkommun har bestämmanderätt Annan Staten
kyrkan
2005
50
14
10
1
13
8
4
2001
53
15
8
2
16
7
”Annan” inbegriper dem som står utanför arbetslivet, såsom pensionärer, studerande och arbetslösa.