Page 16 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

16
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
7 Styrelseledamöternas arbetsgivare enligt sektor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valbarheten regleras striktare i fråga om kommunstyrelser än fullmäktige. Majorite-
ten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som inte är anställda av
kommunen eller av samfund och stiftelser där kommunen har bestämmanderätt.
Styrelseledamöternas fördelning enligt arbetsgivarsektor motsvarar i stort sett
arbetsgivarandelarna i fullmäktige. I början av 2009 arbetade hälften av styrelse-
ledamöterna inom den privata sektorn. En fjärdedel av styrelseledamöterna var
kommunalt anställda, och av dem arbetade 14 procent i den egna kommunen.
Kring sju procent av ledamöterna var statligt anställda, största delen av dem inom
statsförvaltningen. Ungefär fem procent av fullmäktigeledamöterna var anställda av
föreningar, organisationer eller kyrkan.
Av styrelseledamöterna var ungefär 16 procent utanför arbetslivet. De flesta av
dem var pensionärer.
*Arbetsgivare är inte samma sak som en persons yrke. En lärares arbetsgivare kan vara privata
sektorn, en kommun eller staten. På basis av en persons yrke kan man alltså inte med säkerhet dra
slutsatser om arbetsgivarsektorn.