Page 15 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

15
4
14
27
49
6
STYRELSELEDAMÖTERNAS ÅLDERSFÄRDELNING 2009, %
Källa: Finlands Kommunförbund
Andelen styrelseledamöter i åldern 18–29
och över 64 under åren 2001, 2005, 2009
Åldersgrupp
2001 2005 2009
18–29 år
1,9
3,3
3,6
Över 64 år
3,2
3,9
6,0
18–29 år
30–39 år
40–49 år
50–64 år
65– år