Page 13 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

13
2
3
3
3
5
7
20
20
37
0
5
10
15
20
25
30
35
40
PARTIERNAS ANDEL AV PLATSERNA I KOMMUNSTYRELSERNA 2009, %
”Övriga” omfattar små partier och valmansföreningar. I styrelserna invaldes 3 026 personer.
Källa: Finlands Kommunförbund
CENT
SDP
SAML
VÄNST
SFP
SAF
Övriga
KD
GRÖNA