Page 12 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

12
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
5 Partiernas andelar av styrelseplatserna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Styrelsernas politiska styrkeförhållanden i början av mandatperioden 2009–2012
motsvarade i stort sett partiernas och valmansföreningarnas förhållanden i full-
mäktige. Centern var det största partiet i kommunstyrelserna. Partiet hade ungefär
37 procent av styrelseplatserna. Både Socialdemokraterna och Samlingspartiet
hade en femtedel av alla styrelseplatser.
I 118 kommuner, det vill säga ungefär 36 procent av alla kommuner, rådde enkel
majoritet, vilket innebär att ett parti eller en gruppering har mer än hälften av sty-
relseplatserna. Centern hade enkel majoritet i 104 kommuner. Svenska Folkpartiet
hade enkel majoritet i tio kommuner. I tre kommuner företrädde alla styrelseleda-
möter SFP. Samlingspartiet hade enkel majoritet i en kommun (Padasjoki).
Antalet styrelser med enkel majoritet har minskat under 2000-talet. Förändringen
är ett utslag av att antalet kommuner med Centern i majoritet har minskat.