Page 11 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

11
2
9
12
33
37
38
46
56
62
70
74
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Källa: Finlands Kommunförbund
OLIKA ARBETSFORMER I KOMMUNERNAS KOMMUNSTYRELSE
ÅR 2008, %
(N = 238)
Seminarier
Förhandlingar inom styrelsegrupperna
Förhandlingar mellan styrelsegrupperna
Aftonskolor
Scenarie-/framtidsarbete
Remissdebatter
Ambulerande möten/besök på ort och ställe
Arbete i arbetsgrupper
Teamarbete
Frågestunder
Inspelning av sammanträden