Page 10 - 2012-01-kommunstyrelser-och-kommundirektorer

Basic HTML Version

10
Kommunvisa uppgifter: www.kommunerna.net/statistik > Kommunalvals- och demokratistatistik
4 Gott styrelsearbete – principer och sätt att verka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ett bra ledarskap är en strategisk framgångsfaktor för kommunen, och det bygger
på ett fungerande styrelsearbete. I principerna för ett gott styrelsearbete ingår att
komma överens om de politiska spelreglerna och att formulera styrelsens ar-
betsbeskrivning. År 2010 hade principerna för ett gott styrelsearbete behandlats i
ungefär en tredjedel av kommunerna i Fastlandsfinland.
De dominerande verksamhetsformerna i kommunstyrelserna är seminariearbete
samt förhandlingar inom och mellan styrelsegrupperna. Även aftonskolor förekom-
mer i de flesta kommuner.
De minst utnyttjade verksamhetsformerna är frågestunder och teamarbete. Under
2000-talet har det blivit vanligare med verksamhetsformer som stödjer styrelser-
nas arbete.
Utvärdering av styrelsearbetet förekommer inte i någon större utsträckning. Det är
bara ett fåtal kommuner som gått in för utvärdering.